Είσαι μέλος του
Lawn & Garden Club;Log in
Θέλετε να γίνεις; Εγγραφή

MAX GROW

παρασκευαστές: MaxGrow

 • PrintFriendly
MAX GROW

Αυξάνει την διαλυτότητα και τα αποτελέσματα των λιπασμάτων

Η εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα της ηλεκτρονικής συσκευής max grow βασίζεται στο ότι έχει την δυνατότητα να καθιστά διαπερατές τις μεμβράνες του ριζώματος των φυτών, με αποτέλεσμα το φυτό να κάνει ανάληψη όλων των στοιχείων που του παρέχουμε. Επίσης η εντυπωσιακή ανάπτυξη του φυτού οφείλεται στην παροχή ενέργειας που διοχετεύεται στο νερό με ηλεκτρονικό τρόπο από την συσκευή κατά την επεξεργασία του. Η ενέργεια αυτή αυξάνει την διαλυτότητα του νερού με αποτέλεσμα να αυξάνεται και η διαλυτότητα και η αποτελεσματικότητα των λιπασμάτων.

Έτσι έχουμε ως αποτέλεσμα την τεράστια αύξηση της παραγωγικότητας, του μεγέθους των καρπών, της γεύσης τους και της ποιότητας τους. Ταυτόχρονα έχουμε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε υφάλμυρα και αλατούχα νερά υψηλής αγωγιμότητας , τα οποία είναι πολύ πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, απολύτως αναγκαία για την ανάπτυξη και την υγεία του φυτού.

 • Καθιστά τα αλατούχα νερά κατάλληλα για άρδευση.
 • Δεν επιτρέπει τη δημιουργία επικαθήσεων αλάτων στο δίκτυο της άρδευσης.
 • Αφαιρεί όλες τις προγενέστερες επικαθήσεις.
 • Διαλύει την κρούστα των αλάτων που δημιουργείται στο έδαφος γύρω από το φυτό.
 • Μετατρέπει το σκληρό έδαφος σε αφράτο.
 • Αυξάνει το βαθμό εξατμισοδιαπνοής.
 • Αφαιρεί τα απόβλητα των λιπασμάτων και άλλων στοιχείων που δεσμεύονται από τα άλατα.
 • Επιτυγχάνει διάνοιξη των στομίων του ριζώματος και των τριχοειδών αγγείων.
 • Αποτρέπει τον κορεσμό του εδάφους.
 • Αποτρέπει τη δημιουργία σχισμών στο έδαφος που σχηματίζουν θύλακες αέρα, ειδικότερα στα αργιλώδη εδάφη.
 • Αποτρέπει την αλόγιστη χρήση νερού.
 • Αποτρέπει την αλόγιστη χρήση λιπασμάτων.
 • Επιταχύνει την ανάπτυξη του φυτού.
 • Δεν επιτρέπει την παραμονή και συσσώρευση των αλάτων στο έδαφος καθώς τα άλατα έχουν διαλυθεί σε μέγεθος από 2 έως 4 μικρά με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η πορεία τους στο υπέδαφος χωρίς να δεσμεύουν άλλα στοιχεία.
 • Αυξάνει το βαθμό διαλυτότητας των λιπασμάτων.
 • Αυξάνει την καρποφορία της καλλιέργειας στο μέγιστο.
 • Αυξάνει την ποιότητα των καρπών.
 • Δεν επιτρέπει τη δημιουργία αλγών και μυκήτων, τα οποία απαιτούν υπόστρωμα αλάτων για να αναπτυχθούν.
 • Αφαιρεί τα παλιά άλγη και τους μύκητες λόγω της διάσπασης των αλάτων.
 • Αναπτύσσει τα φυτά πολύ καλύτερα σε σχέση με το γλυκό νερό.
 • Αυξάνει την περιεκτικότητα του brix και του αμύλου.
 • Δεν επιτρέπει τη δημιουργία καμένων άκρων στα φύλλα του φυτού.
 • Αυξάνει το χρόνο συντήρησης των καρπών μετά την κοπή τους.

Κατηγορία

 • επεξεργασία νερού

Σκοπός χρήσης

 • Ανάπτυξη
 • Θρέψη
 • Πρόληψη
 • Προστασία

Βήµατα για την συντήρηση του κήπου σας

Αναγνώριση προβλημάτων Επιλογή θεραπείας Βρείτε τα καταστήματα μας> με την βοήθεια των google maps

P.O.Box 12508, Λατσιά, Κύπρος, CY-2250