Είσαι μέλος του
Lawn & Garden Club;Log in
Θέλετε να γίνεις; Εγγραφή

Εφαρμόζουμε λιπάνσεις με τα κρυσταλλικά λιπάσματα Master των τύπων 20-20-20 και 15-5-30+2 Mg για καλύτερη ανάπτυξη και ανθοφορία. Αποφεύγουμε να λιπάνουμε όταν οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές.

Τοποθετούμε επιφανειακά Compost ή Bioprem τόσο στο έδαφος όσο και στις γλάστρες. Η χρήση του κόμποστ βοηθά στον καλύτερο αερισμό του χώματος, στην καλύτερη αποστράγγιση του νερού και στην ανάπτύξη πλουσιότερου ριζικού συστήματος. Επίσης έχει την ιδιότητα να διατηρεί υψηλότερη τη θερμοκρασία του ριζικού συστήματος των φυτών κατά 1° - 2° C  βοηθώντας έτσι τα φυτά να αντεπεξέλθουν καλύτερα στις αντίξοες κλιματικές συνθήκες.

Φροντίζουμε να εφαρμόσουμε σίδηρο Sequestrene ή Ferrilene είτε προληπτικά σε φυτά με έντονη βλαστική ανάπτυξη είτε θεραπευτικά σε όσα φυτά παρουσιάζουν έλλειψη. Οι τριανταφυλλιές είναι ένα από τα φυτά που παρουσιάζουν συχνά τροφοπενία σιδήρου.

Σχετικά προϊόντα

Βήµατα για την συντήρηση του κήπου σας

Αναγνώριση προβλημάτων Επιλογή θεραπείας Βρείτε τα καταστήματα μας> με την βοήθεια των google maps

P.O.Box 12508, Λατσιά, Κύπρος, CY-2250